مناقصه و مزایده

آگهي تجديد مناقصه عمومي ساخت شل كوره واحد3

1
تاریخ شروع:
۱۴۰۱/۴/۱
تاریخ پایان:
۱۴۰۱/۴/۸
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام)در نظر دارد جهت ساخت شل كوره واحد3 ، از طريق برگزاري تجديدمناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از اشخاص حقوقي...

آگهي مناقصه عمومي جهت ساخت شل كوره واحد 3

1
تاریخ شروع:
1401/03/22
تاریخ پایان:
1401/04/01
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد جهت ساخت شل كوره واحد3  از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از اشخاص حقوقي محترم...

آگهي تجدید مناقصه عمومي تامين 3 عدد الكتروموتور با برند ABB و WEG با توان 119 ،540،250 كيلو وات

1
تاریخ شروع:
1401/03/22
تاریخ پایان:
1401/04/01
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد جهت نسبت به تامين 3 عدد الكتروموتور با برند ABB و WEG با توان 119 ،540،250 كيلو وات...

آگهي مناقصه عمومي جهت رزور هتل براي اسكان زائرين و مهمانان كاركنان كارخانه

1
تاریخ شروع:
1401/03/23
تاریخ پایان:
1401/04/02
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد جهت رزرو هتل براي اسكان زائرين و مهمانان كاركنان كارخانه ، از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام...

آگهي تجديد مناقصه عمومي طراحي و ساخت 1 عدد الكتروموتور با توان 284 كيلو وات

1
تاریخ شروع:
1401/03/23
تاریخ پایان:
1401/04/02
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد جهت نسبت به طراحي و ساخت 1 عدد الكتروموتور با توان 284 كيلو وات ، از طريق برگزاري مناقصه عمومي...

آگهي مناقصه عمومي خريد 6 عدد سيلومتر راداري VEGA PULS68

1
تاریخ شروع:
1401/03/11
تاریخ پایان:
1401/03/18
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد جهت نسبت به خريد 6 عدد سيلومتر راداري VEGA PULS68 ، از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا...

آگهي تجديد مناقصه عمومي جهت انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت شارژ كپسول هاي آتش نشاني و صنعتي كارخانه

1
تاریخ شروع:
1401/03/11
تاریخ پایان:
1401/03/18
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد جهت جهت انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت شارژ كپسول هاي آتش نشاني و صنعتي كارخانه ، از طريق برگزاري...

آگهي مناقصه عمومي تامين 3 عدد الكتروموتور با برند ABB و WEG با توان 119 ،540،250 كيلو وات

1
تاریخ شروع:
1401/03/09
تاریخ پایان:
1401/03/19
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد جهت نسبت به تامين 3 عدد الكتروموتور با برند ABB و WEG با توان 119 ،540،250 كيلو وات...

آگهي مناقصه عمومي طراحي و ساخت 1 عدد الكتروموتور با توان 284 كيلو وات

0
تاریخ شروع:
1401/03/09
تاریخ پایان:
1401/03/19
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد جهت نسبت به طراحي و ساخت 1 عدد الكتروموتور با توان 284 كيلو وات ، از طريق برگزاري مناقصه عمومي...

آگهي مناقصه عمومي جهت رزور هتل در شهر مشهد براي اسكان زائرين و مهمانان كاركنان كارخانه

1
تاریخ شروع:
1401/03/08
تاریخ پایان:
1401/03/18
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد جهت رزرو هتل در شهر مشهد براي اسكان زائرين و مهمانان كاركنان كارخانه ، از...

Pages

All material and intellectual rights belong to kcig. Copyright 2021 © Designed by 3dquest.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت و اطلاعات منتشر شده در آن به گروه صنایع سیمان کرمان تعلق دارد. کپی رایت 1400 © طراحی شده توسط 3dquest.ir