مدیر بازرگانی سیمان کرمان معرفی شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنایع سیمان کرمان آقای محمدرضاصالحی بعنوان مدیر بازرگانی سیمان کرمان معرفی شد.

حضور در سمت های مختلف از کارشناسی تا مدیریت ارشد حوزه های مختلف کاری در سیمانهای هرمزگان، منددشتي، قشم، حما سوریه از جمله خدمات ایشان در صنعت سیمان است.

افزودن دیدگاه جدید