مدیرجدید مالی و اقتصادی کارخانه معرفی شد

طی حکمی از سوی مهندس رحمانی مدیریت محترم عامل، آقای سیاوش بزرگی به سمت مدیر مالی واقتصادی سیمان کرمان منصوب گردید.

آقای بزرگی از جمله مدیران زبده وکارآزموده حوزه مالی و اقتصادی است که ازسال۶۶کسب تجربه خودرا درسطوح مختلف از کارشناسی تا مدیر حسابرسی ، مدیر مالی ، مدیر اداری مالی ، معاونت مالی اداری و...راآغاز نمود وهمچنین سابقه فعالیت درمجموعه های  جهاد ، دیوان محاسبات کشور،شرکت احداث صنعت ، سیمان دورود ، سیمان خاش ، سیمان مازندران ، شرکت پشتیبانی احداث ، ایران خودروو .....را در کارنامه خود دارد.

افزودن دیدگاه جدید