جلسه بازنگری مدیریت برگزارشد

از سلسله جلسات کمیته راهبری کارخانه گردهمایی مدیران وسرپرستان ستادی ،تولیدی  باحضور مدیریت محترم عامل در محل اتاق کنفرانس ساختمان مالی واداری باعنوان"بازنگری مدیریت"برگزارشد.دراین جلسه نسبتا طولانی نحوه عملکرد واحدها از منظر سیستمها وروشها وبگارگیری استانداردها مورد ارزیابی وپرسش وپاسخ قرارگرفت .

با توجه به تاکید مدیریت محترم عامل مبنی بر کاربردی تر شدن واحد سیستمها وروشها، تاثیر مثبت این نوع نگاه مدیریتی در صورت فرهنگ سازی و نهادینه شدن آن در سطح کارخانه را در بالارفتن راندمان وسطح بهره وری ملاحضه خواهیم کرد.

افزودن دیدگاه جدید